Actueel
Update ‘Decollecting’
Annette Schemmel, winnares van de eerste H+F Curatorial Grant, is in oktober 2007 aan haar werkperiode bij het FRAC Nord-Pas de Calais begonnen. Met haar project
‘Decollecting’ richt zij zich op ‘verzamelen’ als cultureel gebruik. Inmiddels heeft Schemmel in Duinkerken een programma van interdisciplinaire reflectie opgezet, waarin perspectieven op het verschijnsel verzamelen afkomstig uit de sociologie, antropologie, psychoanalyse, geschiedenis en cultuurwetenschap aan bod komen. Studenten, uiteenlopende verzamelaars en vertegenwoordigers van het kunstpubliek komen voor dit doel bij elkaar in verschillende werkgroepen, elk met een specifieke opzet. In de zomer van 2008 volgt een presentatie van relevant werk van negen kunstenaars voor een breed publiek in Duinkerken, begeleid door lezingen en discussies met verschillende cultuurproducenten en -theoretici. De tentoonstelling die uit dit project voortkomt zal langs verschillende internationale kunstruimten reizen, begeleid door een publicatie.

Op de website van het FRAC zijn regelmatig (Franstalige) updates over het project ‘Decollecting’ te vinden.

FRAC Nord-Pas de CalaisUpdate ‘Decollecting’  
 
 
ArtAids

De ArtAids stichting werd in 2006 opgericht op initiatief van Han Nefkens. ArtAids gaat de strijd aan tegen AIDS, met de kracht van kunst als belangrijkste wapen. ArtAids nodigt vooraanstaande kunstenaars uit om op AIDS en aanverwante problemen geïnspireerd werk voort te brengen. Deze kunstwerken worden ingezet om mensen bewust te maken en hun betrokkenheid aan te moedigen.

Fundació Han Nefkens

De Han Nefkens Stichting is een non-profit organisatie die in 2009 in Barcelona is opgericht met als doel eigentijdse kunstwerken voort te brengen. Haar belangrijkste missie bestaat uit het stimuleren van scheppend werk in Barcelona, door internationale kunstenaars de mogelijkheid te bieden om kunstwerken te creëren en deze in de stad te laten zien en het bevorderen van andere aspecten van de hedendaagse creatie.

H+F

In 2000 begon Han Nefkens met het verzamelen van kunst die hij onderbracht in de H+F Collectie, genoemd naar hemzelf en zijn levensgezel Felipe. Sindsdien is hij niet alleen actief als verzamelaar maar ook als initiator van internationale kunstprojecten, vaak in samenwerking met musea en andere kunstinstellingen.