Actueel
Thomas Rentmeister in Museum Boijmans Van Beuningen
Eind 2005 was er in Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam de retrospectieve tentoonstelling 'Minimal Pop' van de Duitse kunstenaar Thomas Rentmeister te zien. Deze tentoonstelling werd mede mogelijk gemaakt door het H+F Mecenaat en was samengesteld door Sjarel Ex. De in Berlijn wonende Thomas Rentmeister is bekend om zijn grote objecten van kunststof, uitgevoerd in één kleur. De komende maanden worden in de Tuinzaal van het museum drie van zijn werken uit de H+F Collection van Han Nefkens tentoongesteld. Deze werken zijn sinds kort in langdurig bruikleen bij Museum Boijmans Van Beuningen. Op de foto overleggen medewerkers van het museum hoe ze een van de grote kwetsbare werken het beste kunnen vervoeren.

De werken worden tot circa half maart tentoongesteld.

www.boijmans.nl
Thomas Rentmeister in Museum Boijmans Van Beuningen                              
 
 
ArtAids

De ArtAids stichting werd in 2006 opgericht op initiatief van Han Nefkens. ArtAids gaat de strijd aan tegen AIDS, met de kracht van kunst als belangrijkste wapen. ArtAids nodigt vooraanstaande kunstenaars uit om op AIDS en aanverwante problemen geïnspireerd werk voort te brengen. Deze kunstwerken worden ingezet om mensen bewust te maken en hun betrokkenheid aan te moedigen.

Fundació Han Nefkens

De Han Nefkens Stichting is een non-profit organisatie die in 2009 in Barcelona is opgericht met als doel eigentijdse kunstwerken voort te brengen. Haar belangrijkste missie bestaat uit het stimuleren van scheppend werk in Barcelona, door internationale kunstenaars de mogelijkheid te bieden om kunstwerken te creëren en deze in de stad te laten zien en het bevorderen van andere aspecten van de hedendaagse creatie.

H+F

In 2000 begon Han Nefkens met het verzamelen van kunst die hij onderbracht in de H+F Collectie, genoemd naar hemzelf en zijn levensgezel Felipe. Sindsdien is hij niet alleen actief als verzamelaar maar ook als initiator van internationale kunstprojecten, vaak in samenwerking met musea en andere kunstinstellingen.