Tentoonstellingen
The Suspended Moment (Hasselt)
Z33, Hasselt, BE 21 januari t/m 22 april 2007

 (Hasselt)Z33, Hasselt, BE
21 januari > 22 april 2007

The Suspended Moment is een reizende tentoonstelling van werken uit de H+F Collection. De tentoonstelling is samengesteld door Hilde Teerlinck (voorheen directeur van het CRAC Alsace, nu directeur van het FRAC Nord-Pas de Calais) in samenwerking met Han Nefkens. Leidende vraag was: ‘Wat zou er gebeuren als we de klok voor een moment zouden kunnen stilzetten?’

Over haar motivatie bij het maken van deze tentoonstelling schrijft Teerlinck:

‘De publicatie Girlfiend in a Coma van Douglas Coupland is één van de boeken die mij tot deze intuïtieve en zeer persoonlijk getinte keuze van werken uit de H+F collectie hebben geïnspireerd. Wellicht is het voldoende om de titels van enkele hoofdstukken op te sommen?
+ If it sleeps it’s alive
+ Thinking about the future means you want something
+ Earthly sadness
+ Even more real than you
+ The future and the afterlife are different things altogether
+ One day you will speak with yourself
+ Destiny is corny
+ The future is more extreme than you think
+ Dreaming even though you’re wide awake
Het doet mij meteen ook denken aan Eyes wide shut, de laatste film van Stanley Kubrick. Want de titel The Suspended Moment speelt met een vergelijkbare contradictie. Hij spreekt over spanning, over suspense (zoals in de filmwereld), maar confronteert deze emotie, deze thrill, met het momentane en met de vergankelijkheid van een ogenblik.

Ik behoor tot een generatie waarvan het dagelijks leven meer en meer wordt gedomineerd door een hectischer wordend ritme. Van ‘s morgens tot ‘s avonds worden we door onze agenda in een keurslijf gedwongen. Routine is alomtegenwoordig. Pauzes en rustmomenten worden steeds schaarser. We worden constant gebombardeerd met een overdosis beelden, informatie en impressies, die al onze aandacht opeisen. Daarom stelde ik mij de vraag: “Wat er zou gebeuren als we de klok voor een moment zouden kunnen laten stilstaan?” Deze selectie uit de H+F collectie biedt volgens mij daartoe een unieke gelegenheid.'

Publicatie

The Suspended Moment, een catalogus in het Frans/Engels/Nederlands/Spaans met teksten van Hilde Teerlinck, Hilde van Gelder, Alex de Vries en Pascale Saarbach
ISBN: 2-911660-11-0
€ 28,35

De catalogus kan door de boekhandel worden besteld bij IDEA Books.

De tentoonstelling was in 2005 voor het eerst te zien in het CRAC Alsace in Altkirch (FR), en reisde vervolgens naar het Museo de Arte Contemporánea (MARCO) in Vigo (ES), naar enkele locaties in Bangkok (TH) en naar Hasselt (BE). Als laatste toont het Centraal Museum een selectie uit de tentoonstelling.
De samenstelling van de tentoonstelling varieert per locatie.

CRAC Alsace
MARCO
100 Tonson Gallery, Bangkok
Tadu Contemporary Art, Bangkok
PSG Art Gallery, Bangkok
Centraal Museum

 
 
ArtAids

De ArtAids stichting werd in 2006 opgericht op initiatief van Han Nefkens. ArtAids gaat de strijd aan tegen AIDS, met de kracht van kunst als belangrijkste wapen. ArtAids nodigt vooraanstaande kunstenaars uit om op AIDS en aanverwante problemen geïnspireerd werk voort te brengen. Deze kunstwerken worden ingezet om mensen bewust te maken en hun betrokkenheid aan te moedigen.

Fundació Han Nefkens

De Han Nefkens Stichting is een non-profit organisatie die in 2009 in Barcelona is opgericht met als doel eigentijdse kunstwerken voort te brengen. Haar belangrijkste missie bestaat uit het stimuleren van scheppend werk in Barcelona, door internationale kunstenaars de mogelijkheid te bieden om kunstwerken te creëren en deze in de stad te laten zien en het bevorderen van andere aspecten van de hedendaagse creatie.

H+F

In 2000 begon Han Nefkens met het verzamelen van kunst die hij onderbracht in de H+F Collectie, genoemd naar hemzelf en zijn levensgezel Felipe. Sindsdien is hij niet alleen actief als verzamelaar maar ook als initiator van internationale kunstprojecten, vaak in samenwerking met musea en andere kunstinstellingen.