Tentoonstellingen
Taking Place
Stedelijk Museum Amsterdam 28 augustus 2010 t/m 9 januari 2011
Taking Place is een hernieuwde kennismaking met het Stedelijk Museum en zijn geschiedenis. Nationale en internationale kunstenaars brengen op experimentele wijze de ruimten tot leven en leggen de relatie met de tijdelijkheid en ruimtelijkheid van het onvoltooide gebouw. Daarbij zijn de historische, functionele en architectonische kenmerken van het museum zowel het onderwerp als het materiaal.

Taking Place vestigt de aandacht op de staat van het gebouw op dit moment, met nieuwe site-specific werken in opdracht van het Stedelijk uitgevoerd, video- en audio-installaties, interventies in het gebouw, performances en grafische vormgeving. De tentoonstelling is ook een dwaaltocht door de zalen: om de prachtig gerestaureerde architectuur optimaal te kunnen ervaren, zijn enkele ruimten bewust leeg gelaten.

White is the Colour (2002), een werk van Diana Thater uit de H+F Collection (in langdurig bruikleen aan het Centraal Museum, Utrecht), maakt deel uit van deze expositie.

Stedelijk Museum

Foto: Gert Jan van Rooij
 
 
ArtAids

De ArtAids stichting werd in 2006 opgericht op initiatief van Han Nefkens. ArtAids gaat de strijd aan tegen AIDS, met de kracht van kunst als belangrijkste wapen. ArtAids nodigt vooraanstaande kunstenaars uit om op AIDS en aanverwante problemen geïnspireerd werk voort te brengen. Deze kunstwerken worden ingezet om mensen bewust te maken en hun betrokkenheid aan te moedigen.

Fundació Han Nefkens

De Han Nefkens Stichting is een non-profit organisatie die in 2009 in Barcelona is opgericht met als doel eigentijdse kunstwerken voort te brengen. Haar belangrijkste missie bestaat uit het stimuleren van scheppend werk in Barcelona, door internationale kunstenaars de mogelijkheid te bieden om kunstwerken te creëren en deze in de stad te laten zien en het bevorderen van andere aspecten van de hedendaagse creatie.

H+F

In 2000 begon Han Nefkens met het verzamelen van kunst die hij onderbracht in de H+F Collectie, genoemd naar hemzelf en zijn levensgezel Felipe. Sindsdien is hij niet alleen actief als verzamelaar maar ook als initiator van internationale kunstprojecten, vaak in samenwerking met musea en andere kunstinstellingen.