Tentoonstellingen
I.p.v. Mashkov
Gemeentemuseum, Den Haag, NL 9 december 2006 t/m 22 april 2007

Gemeentemuseum, The Hague, NL
9 december 2006 > 22 april 2007

In deze tentoonstelling van recente aanwinsten van het Gemeentemuseum was ook Untitled (2002/31) van Robert Zandvliet uit de H+F Collection te zien. Dit schilderij was enkele jaren bij het Gemeentemuseum in bruikleen en wordt nu gevoegd bij het langdurig bruikleen aan De Pont. Gemeentemuseum
 
 
ArtAids

De ArtAids stichting werd in 2006 opgericht op initiatief van Han Nefkens. ArtAids gaat de strijd aan tegen AIDS, met de kracht van kunst als belangrijkste wapen. ArtAids nodigt vooraanstaande kunstenaars uit om op AIDS en aanverwante problemen geïnspireerd werk voort te brengen. Deze kunstwerken worden ingezet om mensen bewust te maken en hun betrokkenheid aan te moedigen.

Fundació Han Nefkens

De Han Nefkens Stichting is een non-profit organisatie die in 2009 in Barcelona is opgericht met als doel eigentijdse kunstwerken voort te brengen. Haar belangrijkste missie bestaat uit het stimuleren van scheppend werk in Barcelona, door internationale kunstenaars de mogelijkheid te bieden om kunstwerken te creëren en deze in de stad te laten zien en het bevorderen van andere aspecten van de hedendaagse creatie.

H+F

In 2000 begon Han Nefkens met het verzamelen van kunst die hij onderbracht in de H+F Collectie, genoemd naar hemzelf en zijn levensgezel Felipe. Sindsdien is hij niet alleen actief als verzamelaar maar ook als initiator van internationale kunstprojecten, vaak in samenwerking met musea en andere kunstinstellingen.