Actueel
Nieuw werk van Rob Nypels, a sneak preview
Han Nefkens’ interesse voor het werk van Rob Nypels (Leiden, 1951) werd gewekt in 2009 toen Els Barents, directeur van Huis Marseille Museum voor Fotografie in Amsterdam, de tentoonstelling ‘Only Gaze a While Longer’ met landschapsfoto’s van het Centraal Massief in Frankrijk organiseerde. De gelijknamige publicatie bij deze tentoonstelling werd mogelijk gemaakt door Han Nefkens H+F Collection.

Onlangs gaf Han Nefkens Rob Nypels de opdracht nieuw werk te maken, met als doel dit in langdurig bruikleen te geven aan Huis Marseille. Om persoonlijke redenen was het voor Nypels niet langer mogelijk om in de natuur van zijn geliefde Centraal Massief te werken, maar gelukkig vond hij nieuwe inspiratie in zuidelijke steden. De nieuwe stadsfoto’s zijn onmiskenbaar van de hand van Rob Nypels, mysterieus en wazig en van grote schoonheid.

De serie zal bestaan uit ongeveer vijftien foto’s; deze zullen in de nabije toekomst in Huis Marseille worden geëxposeerd.

www.huismarseille.nl
Nieuw werk van Rob Nypels, a sneak preview                              
 
 
ArtAids

De ArtAids stichting werd in 2006 opgericht op initiatief van Han Nefkens. ArtAids gaat de strijd aan tegen AIDS, met de kracht van kunst als belangrijkste wapen. ArtAids nodigt vooraanstaande kunstenaars uit om op AIDS en aanverwante problemen geïnspireerd werk voort te brengen. Deze kunstwerken worden ingezet om mensen bewust te maken en hun betrokkenheid aan te moedigen.

Fundació Han Nefkens

De Han Nefkens Stichting is een non-profit organisatie die in 2009 in Barcelona is opgericht met als doel eigentijdse kunstwerken voort te brengen. Haar belangrijkste missie bestaat uit het stimuleren van scheppend werk in Barcelona, door internationale kunstenaars de mogelijkheid te bieden om kunstwerken te creëren en deze in de stad te laten zien en het bevorderen van andere aspecten van de hedendaagse creatie.

H+F

In 2000 begon Han Nefkens met het verzamelen van kunst die hij onderbracht in de H+F Collectie, genoemd naar hemzelf en zijn levensgezel Felipe. Sindsdien is hij niet alleen actief als verzamelaar maar ook als initiator van internationale kunstprojecten, vaak in samenwerking met musea en andere kunstinstellingen.