Actueel
Nieuwe fotografie aanwinsten: Rob Nypels
De H+F Collection heeft zeven nieuwe werken verworven van de Nederlandse fotograaf Rob Nypels (Leiden, 1951, woont en werkt in Massif Central (Auvergne)). De werken waren eerder dit jaar te zien in de tentoonstelling Only Gaze a While Longer: Poëtische natuurfoto’s van Rob Nypels in Huis Marseille in Amsterdam. Fotomuseum Huis Marseille schonk als eerste aandacht aan het nieuwe werk van deze fotograaf. De publicatie werd mogelijk gemaakt door de H+F Collection. Tentoonstelling en boek dragen de titel Only Gaze A While Longer, die ontleend is aan Tagebücher aus der Frühzeit (1899-1902) van Rainer Maria Rilke.

Zelf zegt Nypels over zijn benadering en werkwijze: “Ik bezie het landschap niet als iets dat van een afstand wordt opgenomen, maar als iets dat je van binnenuit ervaart. Ik wil nooit op grote afstand zijn. Het gaat erom dat ik mijzelf middels wat ik maak weer terug in het onderwerp kan verplaatsen. Dat ik er als het ware onmiddellijk weer in kan kruipen als in een huid. De ruimtelijke weergave moet daarom wel intiem, maar niet te gedetailleerd zijn. Mijn landschappen zijn geen geïsoleerde details, of stillevens. Het mag soms op een microkosmos lijken, maar mijn beeld houdt altijd relatie met de directe omgeving.”

Alle foto’s zijn analoog opgenomen met een 6x6 Mamiya C330 camera, met VC 160 film van Kodak. De drukken zijn C-prints / Endura en werden tussen septmeber 2008 en mei 2009 handmatig gemaakt door Peter Svenson, AAP-lab, Amsterdam.

Illustratie: Rob Nypels, Extase 0307 - Auvergne, Massif Central, France 2006 - 2009Nieuwe fotografie aanwinsten: Rob Nypels  
 
 
ArtAids

De ArtAids stichting werd in 2006 opgericht op initiatief van Han Nefkens. ArtAids gaat de strijd aan tegen AIDS, met de kracht van kunst als belangrijkste wapen. ArtAids nodigt vooraanstaande kunstenaars uit om op AIDS en aanverwante problemen geïnspireerd werk voort te brengen. Deze kunstwerken worden ingezet om mensen bewust te maken en hun betrokkenheid aan te moedigen.

Fundació Han Nefkens

De Han Nefkens Stichting is een non-profit organisatie die in 2009 in Barcelona is opgericht met als doel eigentijdse kunstwerken voort te brengen. Haar belangrijkste missie bestaat uit het stimuleren van scheppend werk in Barcelona, door internationale kunstenaars de mogelijkheid te bieden om kunstwerken te creëren en deze in de stad te laten zien en het bevorderen van andere aspecten van de hedendaagse creatie.

H+F

In 2000 begon Han Nefkens met het verzamelen van kunst die hij onderbracht in de H+F Collectie, genoemd naar hemzelf en zijn levensgezel Felipe. Sindsdien is hij niet alleen actief als verzamelaar maar ook als initiator van internationale kunstprojecten, vaak in samenwerking met musea en andere kunstinstellingen.