Actueel
Samenwerking Han Nefkens en Museum Boijmans Van Beuningen

Schrijver en verzamelaar Han Nefkens maakte op 10 januari bekend dat hij een nieuwe samenwerking aangaat met Museum Boijmans Van Beuningen. Nefkens maakte dit wereldkundig tijdens de uitreiking van zijn H+F Fashion Award. De vijfjarige verbintenis tussen H+F Fashion on the Edge en het museum omvat de voortzetting van deze prijs, opdrachten en aankopen op het grensvlak van mode en kunst en een grote tentoonstelling.

H+F Fashion on the Edge werd in 2005 opgericht met als doelstelling vormgeving op het grensvlak van mode en kunst te stimuleren door jaarlijks een aankoop te doen die in het Centraal Museum tentoongesteld werd. In de afgelopen jaren heeft het zich ontwikkeld tot een initiatief dat participeert in moeilijk te realiseren projecten van een kleine vaste groep modeontwerpers, waaronder Viktor & Rolf en Hussein Chalayan.

Nieuw talent
Van 2010 tot 2015 zal H+F Fashion on the Edge samenwerken met Museum Boijmans Van Beuningen. Gedurende deze periode wordt 700.000 euro beschikbaar gesteld om via tentoonstellingen, opdrachten, aankopen en interventies in het lopende museumprogramma de doelstelling van het initiatief te bereiken. De tweejaarlijkse H+F fashion Award die sinds 2007 wordt toegekend aan een nieuw en interessant talent, en zojuist werd uitgereikt aan Charles LeDray, wordt voortgezet. De prijs bestaat uit een vrije opdracht waarvan het resultaat in bruikleen komt aan het museum. In de jaren dat de prijs niet wordt uitgereikt, verleent H+F Fashion on the Edge een alternatieve opdracht om een installatie te realiseren die het museum getoond wordt.

Collectie en tentoonstelling
Museum Boijmans Van Beuningen bezit een kleine interessante collectie op het grensvlak van mode en kunst. Het H+F project wil zich de komende jaren sterk maken om sleutelstukken op dit grensgebied te verwerven. Het is de bedoeling om de gehele H+F Fashion on the Edge collectie, die nu deels huist in het Centraal Museum, bij elkaar te brengen. De verbintenis met het museum wordt in 2015 afgesloten met een overzichtstentoonstelling.

Han Nefkens ging eerder onder de noemer H+F Mecenaat een vijfjarige samenwerking aan met Museum Boijmans Van Beuningen op het gebied van de beeldende kunst. Dit resulteerde tussen 2004 en 2009 in opdrachten aan hedendaagse kunstenaars als Pipilotti Rist, Sylvie Zijlmans en Andro Wekua en aankopen van onder meer Olafur Eliasson.

H+F Fashion on the Edge

Museum Boijmans Van Beuningen

Samenwerking Han Nefkens en Museum Boijmans Van Beuningen  
 
 
ArtAids

De ArtAids stichting werd in 2006 opgericht op initiatief van Han Nefkens. ArtAids gaat de strijd aan tegen AIDS, met de kracht van kunst als belangrijkste wapen. ArtAids nodigt vooraanstaande kunstenaars uit om op AIDS en aanverwante problemen geïnspireerd werk voort te brengen. Deze kunstwerken worden ingezet om mensen bewust te maken en hun betrokkenheid aan te moedigen.

Fundació Han Nefkens

De Han Nefkens Stichting is een non-profit organisatie die in 2009 in Barcelona is opgericht met als doel eigentijdse kunstwerken voort te brengen. Haar belangrijkste missie bestaat uit het stimuleren van scheppend werk in Barcelona, door internationale kunstenaars de mogelijkheid te bieden om kunstwerken te creëren en deze in de stad te laten zien en het bevorderen van andere aspecten van de hedendaagse creatie.

H+F

In 2000 begon Han Nefkens met het verzamelen van kunst die hij onderbracht in de H+F Collectie, genoemd naar hemzelf en zijn levensgezel Felipe. Sindsdien is hij niet alleen actief als verzamelaar maar ook als initiator van internationale kunstprojecten, vaak in samenwerking met musea en andere kunstinstellingen.