Actueel
‘NOUVELLE GÉNÉRATION’, expositie in het Frac Nord-Pas de Calais, Duinkerke, Frankrijk 17.05.14 – 31.12.14
In deze tentoonstelling, samengesteld door Frac-directeur Hilde Teerlinck, zijn verschillende werken uit Han Nefkens H+F Collection te zien. Daaronder werk van Adel Abdessemed, Gerald van der Kaap, Elina Brotherus, Victor Boullet en Martine Stig.

Constructie, ontbinding, de afbraak en opbouw van identiteiten, ontvoogding, onafhankelijkheid... aanvaarde opvattingen over de adolescentie worden aan het wankelen gebracht. Daar één enkel geval niet in het meervoud kan worden geplaatst, is een typologie slechts mogelijk als ook verschillende anderen hun visie geven. De kunstenaars die hier tentoonstellen, spelen hier allemaal op in. Hun werken verbeelden de rituelen, de rollen, de levenspaden van de leden van deze nieuwe generatie. Het zijn inventarissen van het reële die ook ruimte laten voor specifieke en subjectieve observaties van een deel van de samenleving, de 'Nouvelle Génération'.

De tentoonstelling omvat vier delen: muziek, opstand, mode en passies. Het eerste deel is aan de invloed van de muziek gewijd en wil de muzikale smaak van de adolescent als identiteitsdrager voorstellen. Het tweede deel benadrukt de adolescentie gekoppeld aan begrippen als geweld en revolutie (seksuele, ideologische, politieke, enz.). De drang om standpunten te bepalen en te verdedigen, verschillende soorten onderdrukking die tot revolte leiden, het zijn allemaal in vloedrijke spanningsbronnen. Dat ook de mode aan bod komt, is niet toevallig. De adolescent hult zich graag in attributen die een uiterlijk beeld vormen dat als herkenningsteken dient. Het laatste deel, tenslotte, doet nadenken over zijn specifieke levensvisie, de relaties die ontstaan tussen de menselijke macro- en microkosmos. De verhouding van de adolescent tot zijn lichaam en zijn geest drukt zich op tal van manieren uit: zelfvernietiging, uitsluiting, stigmatisering, emotionele verdringing, wedergeboorte, persoonlijke bevrijding.

Deze tentoonstelling toont een selectie van werken uit de verzameling van het Frac. Ze heeft niet alleen een historische verankering maar maakt ook een nadere benadering van het onderwerp mogelijk. Dit bewijst hoezeer het Frac Nord-Pas de Calais oog heeft voor maatschappelijke, politieke, esthetische en ethische vraagstukken. De bezoekers zullen worden geraakt door de uiteenlopende aspecten van deze nieuwe generatie, en dit moet uitmonden in nieuwe ideeën, discussies en acties rond deze thematiek.

Andere kunstenaars: Boris Achour, Emmanuelle Antille, Nina Beier, Bless, Angela Bulloch, Tom Burr, Anne Collier, Matali Crasset, Robert Doisneau, David Douard, Ruth Ewan, Jenny Gage, Ryan Gander, Georg Gatsas, Daiga Grantina, Ali Hanoon, Annika Von Hausswolff, Sarah Jones, Richard Kalvzar, Anna Klamroth, Klara Liden, Ken Lum, Helen Marten, Liza May Post, Ciprian Muresan, Arno Nollen, Nomeda & Gediminas Urbonas, David Noonan, Elodie Pong, L.A. Raeven, Torbjørn Rødland, Collier Schorr, Hedi Slimane, Meredyth Sparks, Mika Tajima, Daan Van Golden, Erik Van Lieshout, Frederik Van Simaey, Mark Wallinger, Gillian Wearing, Stephen Willats, Margot Zanni.

Ga voor meer informatie naar: www.fracnpdc.fr

Foto: Elina BROTHERUS,
Der Wanderer 4, 2004
Chromogene kleurenfoto, 105 x 119 cm
‘NOUVELLE GÉNÉRATION’, expositie in het Frac Nord-Pas de Calais, Duinkerke, Frankrijk  17.05.14 – 31.12.14                              
 
 
ArtAids

De ArtAids stichting werd in 2006 opgericht op initiatief van Han Nefkens. ArtAids gaat de strijd aan tegen AIDS, met de kracht van kunst als belangrijkste wapen. ArtAids nodigt vooraanstaande kunstenaars uit om op AIDS en aanverwante problemen geïnspireerd werk voort te brengen. Deze kunstwerken worden ingezet om mensen bewust te maken en hun betrokkenheid aan te moedigen.

Fundació Han Nefkens

De Han Nefkens Stichting is een non-profit organisatie die in 2009 in Barcelona is opgericht met als doel eigentijdse kunstwerken voort te brengen. Haar belangrijkste missie bestaat uit het stimuleren van scheppend werk in Barcelona, door internationale kunstenaars de mogelijkheid te bieden om kunstwerken te creëren en deze in de stad te laten zien en het bevorderen van andere aspecten van de hedendaagse creatie.

H+F

In 2000 begon Han Nefkens met het verzamelen van kunst die hij onderbracht in de H+F Collectie, genoemd naar hemzelf en zijn levensgezel Felipe. Sindsdien is hij niet alleen actief als verzamelaar maar ook als initiator van internationale kunstprojecten, vaak in samenwerking met musea en andere kunstinstellingen.