Tentoonstellingen
Me, Ophelia
Van Gogh Museum, Amsterdam, NL 15 februari t/m 18 mei 2008
Gelijktijdig met de overzichtstentoonstelling van John Everett Millais presenteert het Van Gogh Museum een selectie hedendaagse foto's die parallellen vertonen met Millais' beroemde schilderij Ophelia.

Twee werken uit de H+F Collection, in langdurig bruikleen aan het Centraal Museum in Utrecht en Huis Marseille in Amsterdam, zijn in deze tentoonstelling te zien.

Van Gogh Museum
 
 
ArtAids

De ArtAids stichting werd in 2006 opgericht op initiatief van Han Nefkens. ArtAids gaat de strijd aan tegen AIDS, met de kracht van kunst als belangrijkste wapen. ArtAids nodigt vooraanstaande kunstenaars uit om op AIDS en aanverwante problemen geïnspireerd werk voort te brengen. Deze kunstwerken worden ingezet om mensen bewust te maken en hun betrokkenheid aan te moedigen.

Fundació Han Nefkens

De Han Nefkens Stichting is een non-profit organisatie die in 2009 in Barcelona is opgericht met als doel eigentijdse kunstwerken voort te brengen. Haar belangrijkste missie bestaat uit het stimuleren van scheppend werk in Barcelona, door internationale kunstenaars de mogelijkheid te bieden om kunstwerken te creëren en deze in de stad te laten zien en het bevorderen van andere aspecten van de hedendaagse creatie.

H+F

In 2000 begon Han Nefkens met het verzamelen van kunst die hij onderbracht in de H+F Collectie, genoemd naar hemzelf en zijn levensgezel Felipe. Sindsdien is hij niet alleen actief als verzamelaar maar ook als initiator van internationale kunstprojecten, vaak in samenwerking met musea en andere kunstinstellingen.