Actueel
Huis Marseille op Paris Photo
Huis Marseille is één van de drie genodigde musea die op Paris Photo met een collectiepresentatie vertegenwoordigd zullen zijn. Uit Han Nefkens H+F Collection zullen werken van Rinko Kawauchi en Luisa Lambri worden getoond. Deze werken zijn in langdurig bruikleen bij het museum. Uit de eigen collectie toont Huis Marseille onder meer werk van Jeff Cowen en Craigie Horsfield. Het intensiveren van het beeld door verdubbeling, spiegeling, reflectie en verdieping staat centraal in de Paris Photo presentatie. Paris Photo duurt van 15 t/m 18 November en speelt zich af in het Grand Palais.

Afgebeeld: Aila 51 by Rinko Kawauchi

www.parisphoto.fr

www.huismarseille.nl
Huis Marseille op Paris Photo                              
 
 
ArtAids

De ArtAids stichting werd in 2006 opgericht op initiatief van Han Nefkens. ArtAids gaat de strijd aan tegen AIDS, met de kracht van kunst als belangrijkste wapen. ArtAids nodigt vooraanstaande kunstenaars uit om op AIDS en aanverwante problemen geïnspireerd werk voort te brengen. Deze kunstwerken worden ingezet om mensen bewust te maken en hun betrokkenheid aan te moedigen.

Fundació Han Nefkens

De Han Nefkens Stichting is een non-profit organisatie die in 2009 in Barcelona is opgericht met als doel eigentijdse kunstwerken voort te brengen. Haar belangrijkste missie bestaat uit het stimuleren van scheppend werk in Barcelona, door internationale kunstenaars de mogelijkheid te bieden om kunstwerken te creëren en deze in de stad te laten zien en het bevorderen van andere aspecten van de hedendaagse creatie.

H+F

In 2000 begon Han Nefkens met het verzamelen van kunst die hij onderbracht in de H+F Collectie, genoemd naar hemzelf en zijn levensgezel Felipe. Sindsdien is hij niet alleen actief als verzamelaar maar ook als initiator van internationale kunstprojecten, vaak in samenwerking met musea en andere kunstinstellingen.