H+F Curatorial Grant
De H+F Curatorial Grant stelt sinds 2007 getalenteerde tentoonstellingsmakers in de gelegenheid te werken aan de realisatie van een tentoonstelling. Een jury, waarin FRAC directeur Hilde Teerlinck en Han Nefkens, maakt haar keuze op grond van een tentoonstellingsvoorstel dat is geïnspireerd op de verzameling van het FRAC Nord-Pas de Calais in Duinkerke en de H+F Collectie. De thuisbasis van de Curatorial Grant-winnaar is het FRAC, maar tentoonstellingen kunnen ook elders plaatsvinden.

Na succesvolle jaren is de H+F Curatorial Grant opgehouden te bestaan.

Illustratie: impressie van het interieur van het nieuwe FRAC (foto: Lacaton & Vassal)
H+F Curatorial Grant                              
 
 
ArtAids

De ArtAids stichting werd in 2006 opgericht op initiatief van Han Nefkens. ArtAids gaat de strijd aan tegen AIDS, met de kracht van kunst als belangrijkste wapen. ArtAids nodigt vooraanstaande kunstenaars uit om op AIDS en aanverwante problemen geïnspireerd werk voort te brengen. Deze kunstwerken worden ingezet om mensen bewust te maken en hun betrokkenheid aan te moedigen.

Fundació Han Nefkens

De Han Nefkens Stichting is een non-profit organisatie die in 2009 in Barcelona is opgericht met als doel eigentijdse kunstwerken voort te brengen. Haar belangrijkste missie bestaat uit het stimuleren van scheppend werk in Barcelona, door internationale kunstenaars de mogelijkheid te bieden om kunstwerken te creëren en deze in de stad te laten zien en het bevorderen van andere aspecten van de hedendaagse creatie.

H+F

In 2000 begon Han Nefkens met het verzamelen van kunst die hij onderbracht in de H+F Collectie, genoemd naar hemzelf en zijn levensgezel Felipe. Sindsdien is hij niet alleen actief als verzamelaar maar ook als initiator van internationale kunstprojecten, vaak in samenwerking met musea en andere kunstinstellingen.