Actueel
Aankoop David Goldblatt voor H+F Collection

Ter gelegenheid van de tentoonstelling Intersections van de Zuid-Afrikaanse fotograaf David Goldblatt in Huis Marseille heeft Han Nefkens tien foto’s aangekocht voor de H+F Collection, die worden gevoegd bij het langdurig bruikleen aan Huis Marseille.

Naar aanleiding van de zaal in Huis Marseille met de meest recente ‘aids-landschappen’ van David Goldblatt, heeft Han Nefkens besloten tien van deze werken te verwerven, met als doel de foto’s in een aparte, aan het thema aids gewijde expositie te laten reizen. Deze doelstelling past bij het programma ter bestrijding van hiv/aids dat Han Nefkens’ initiatief ArtAids entameert en stimuleert.

Tentoonstelling David Goldblatt: Intersections
ArtAids


Illustratie: Entrance to Lwandle Township, Strand, Western Cape, in the Time of AIDS, 9 october 2005
Aankoop David Goldblatt voor H+F Collection  
 
 
ArtAids

De ArtAids stichting werd in 2006 opgericht op initiatief van Han Nefkens. ArtAids gaat de strijd aan tegen AIDS, met de kracht van kunst als belangrijkste wapen. ArtAids nodigt vooraanstaande kunstenaars uit om op AIDS en aanverwante problemen geïnspireerd werk voort te brengen. Deze kunstwerken worden ingezet om mensen bewust te maken en hun betrokkenheid aan te moedigen.

Fundació Han Nefkens

De Han Nefkens Stichting is een non-profit organisatie die in 2009 in Barcelona is opgericht met als doel eigentijdse kunstwerken voort te brengen. Haar belangrijkste missie bestaat uit het stimuleren van scheppend werk in Barcelona, door internationale kunstenaars de mogelijkheid te bieden om kunstwerken te creëren en deze in de stad te laten zien en het bevorderen van andere aspecten van de hedendaagse creatie.

H+F

In 2000 begon Han Nefkens met het verzamelen van kunst die hij onderbracht in de H+F Collectie, genoemd naar hemzelf en zijn levensgezel Felipe. Sindsdien is hij niet alleen actief als verzamelaar maar ook als initiator van internationale kunstprojecten, vaak in samenwerking met musea en andere kunstinstellingen.