Tentoonstellingen
David Goldblatt: Intersections
Huis Marseille, Amsterdam, NL 10 maart t/m 27 mei 2007
David Goldblatt (Randfontein 1930), de éminence grise van de Zuid-Afrikaanse fotografie, is bekend geworden om zijn subtiele en scherpe blik op de Zuid-Afrikaanse samenleving. Met de tentoonstelling Intersections presenteert Huis Marseille voor het eerst een groot overzicht van Goldblatts nieuwe kleurenfotografie in Nederland.

Naar aanleiding van de zaal in Huis Marseille met de meest recente ‘aids-landschappen’ van David Goldblatt, als aanvulling op de tentoonstelling Intersections, heeft Han Nefkens besloten tien werken te verwerven die worden toegevoegd aan het langdurig bruikleen aan Huis Marseille, met als doel de foto’s in een aparte, aan het thema aids gewijde expositie te laten reizen. Deze doelstelling past bij het programma ter bestrijding van hiv/aids dat Han Nefkens’ initiatief ArtAids entameert en stimuleert.

(Naar het persbericht van Huis Marseille)

Illustrated: Entrance to Lwandle Township, Strand, Western Cape, in the Time of AIDS, 9 october 2005

Huis Marseille
ArtAids
 
 
ArtAids

De ArtAids stichting werd in 2006 opgericht op initiatief van Han Nefkens. ArtAids gaat de strijd aan tegen AIDS, met de kracht van kunst als belangrijkste wapen. ArtAids nodigt vooraanstaande kunstenaars uit om op AIDS en aanverwante problemen geïnspireerd werk voort te brengen. Deze kunstwerken worden ingezet om mensen bewust te maken en hun betrokkenheid aan te moedigen.

Fundació Han Nefkens

De Han Nefkens Stichting is een non-profit organisatie die in 2009 in Barcelona is opgericht met als doel eigentijdse kunstwerken voort te brengen. Haar belangrijkste missie bestaat uit het stimuleren van scheppend werk in Barcelona, door internationale kunstenaars de mogelijkheid te bieden om kunstwerken te creëren en deze in de stad te laten zien en het bevorderen van andere aspecten van de hedendaagse creatie.

H+F

In 2000 begon Han Nefkens met het verzamelen van kunst die hij onderbracht in de H+F Collectie, genoemd naar hemzelf en zijn levensgezel Felipe. Sindsdien is hij niet alleen actief als verzamelaar maar ook als initiator van internationale kunstprojecten, vaak in samenwerking met musea en andere kunstinstellingen.