Werken
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
“Untitled” (Oscar Wilde) Core Intersection Gate Descent Apartment Circuit Access for All (zonder titel) Xiada (Girl’s Dorm), Xiamen Chrisy (Astor), Shanghai Xiada (Fruit Tree), Xiamen Xiada (Mensa), Xiamen Fang & Limei (Kiss), Xiamen Limei (Watch), Xiamen Cocktail Dress, Osaka Limei (Red), Xiamen Little Emperor, Shanghai Fang (Squatting), Xiamen 001118 0858 (Anneke) 050111 0713 (Caitlyn) 030517 1202 (Boy with Cup) 030516 1507 (Cloud) Limei (Watch), Xiamen Chrisy (Astor), Shanghai 010110 1543 (Jeffrey) Weiwei (Track)
 
 
ArtAids

De ArtAids stichting werd in 2006 opgericht op initiatief van Han Nefkens. ArtAids gaat de strijd aan tegen AIDS, met de kracht van kunst als belangrijkste wapen. ArtAids nodigt vooraanstaande kunstenaars uit om op AIDS en aanverwante problemen geïnspireerd werk voort te brengen. Deze kunstwerken worden ingezet om mensen bewust te maken en hun betrokkenheid aan te moedigen.

Fundació Han Nefkens

De Han Nefkens Stichting is een non-profit organisatie die in 2009 in Barcelona is opgericht met als doel eigentijdse kunstwerken voort te brengen. Haar belangrijkste missie bestaat uit het stimuleren van scheppend werk in Barcelona, door internationale kunstenaars de mogelijkheid te bieden om kunstwerken te creëren en deze in de stad te laten zien en het bevorderen van andere aspecten van de hedendaagse creatie.

H+F

In 2000 begon Han Nefkens met het verzamelen van kunst die hij onderbracht in de H+F Collectie, genoemd naar hemzelf en zijn levensgezel Felipe. Sindsdien is hij niet alleen actief als verzamelaar maar ook als initiator van internationale kunstprojecten, vaak in samenwerking met musea en andere kunstinstellingen.