In de media
Titel
Datum
Publicatie
Onderwerp
Genre
Boijmans krijgt installatie van Olafur Eliasson
19/11/2006
NRC Handelsblad
H+F Mecenaat
nieuwsbericht
Door onze redacteur Tracy Metz
ROTTERDAM, 19 NOV.

Museum Boijmans Van Beuningen heeft de drie installaties van Olafur Eliasson die nu in het museum staan in eigendom gekregen. Ze zijn geschonken door de schrijver en verzamelaar Han Nefkens.

Het Boijmans is daarmee het eerste Nederlandse museum dat werk van de IJslandse kunstenaar aankoopt. Volgens directeur Sjarel Ex heeft nog geen museum ooit in één keer drie installaties van Eliasson aangekocht.

Ex wil niet zeggen wat de drie werken gekost hebben, alleen dat een enkele installatie van deze kunstenaar doorgaans tussen de drie- en de vijfhonderdduizend euro kost. Het wilde de Mondriaan Stichting vragen om steun bij het aankopen van de installaties, samen Notion Motion geheten. Ze bestaan uit lage bassins gevuld met water die door sterke lampen worden beschenen, waardoor de bewegende patronen in het water op de muur worden geprojecteerd.

De enige voorwaarde die Boijmans' nieuwe mecenas Nefkens stelt, is dat de werken eens in de vijf jaar te zien zullen zijn. Dat heeft gevolgen voor de programmering, want samen nemen ze drie zalen in beslag met een totale oppervlakte van 1500 vierkante meter.

Deze zomer had het museum al een andere overeenkomst met Han Nefkens gesloten.Het H&F Mecenaat van de in Groot-Brittannië wonende oud-Rotterdammer steunt het museum met 200.000 euro per jaar voor de komende vijf tot zeven jaar. Daarmee is het aankoopbudget van het Boijmans voor hedendaagse kunst ruim verdubbeld, aldus Ex.

Het aankoopbudget voor het hele museum, dus inclusief archeologie en oude meesters, is 400.000 euro per jaar. Het mecenaatsgeld wordt verdeeld over H&F Collectie - een structurele samenwerking met vier kunstenaars - en H&F Projects, dat meer op ad hoc basis werkt. Het museum heeft daarmee al werk van zes kunstenaars in de collectie kunnen opnemen, onder wie Jeff Wall en David Claerbout.

Nefkens' verzameling bevat 350 kunstwerken die nagenoeg allemaal in langdurig bruikleen in musea over heel Europa zijn ondergebracht.Boijmans krijgt installatie van Olafur Eliasson
 
 
ArtAids

De ArtAids stichting werd in 2006 opgericht op initiatief van Han Nefkens. ArtAids gaat de strijd aan tegen AIDS, met de kracht van kunst als belangrijkste wapen. ArtAids nodigt vooraanstaande kunstenaars uit om op AIDS en aanverwante problemen geïnspireerd werk voort te brengen. Deze kunstwerken worden ingezet om mensen bewust te maken en hun betrokkenheid aan te moedigen.

Fundació Han Nefkens

De Han Nefkens Stichting is een non-profit organisatie die in 2009 in Barcelona is opgericht met als doel eigentijdse kunstwerken voort te brengen. Haar belangrijkste missie bestaat uit het stimuleren van scheppend werk in Barcelona, door internationale kunstenaars de mogelijkheid te bieden om kunstwerken te creëren en deze in de stad te laten zien en het bevorderen van andere aspecten van de hedendaagse creatie.

H+F

In 2000 begon Han Nefkens met het verzamelen van kunst die hij onderbracht in de H+F Collectie, genoemd naar hemzelf en zijn levensgezel Felipe. Sindsdien is hij niet alleen actief als verzamelaar maar ook als initiator van internationale kunstprojecten, vaak in samenwerking met musea en andere kunstinstellingen.