Actueel
Natascha Sadr Haghighian in Capella MACBA Barcelona, ES
# 04 Natascha Sadr Haghighian. De paso 07/07/2011 - 12/12/2011, Capella MACBA, Barcelona.

Het werk van Natascha Sadr richt zich op het idee van ‘representatie’, de betekenis ervan en het gebruik in de westerse cultuur. Bij het naderen van haar werk worden toeschouwers geconfronteerd met een aantrekkelijk beeld, dat verleidelijk is maar moeilijk te beschrijven. Door middel van een analyse van de elementen die de kern van het werk vormen, onderzoeken haar installaties altijd actuele onderwerpen, op een manier die haaks staat op de wijze waarop ze worden behandeld in de ‘mainstream media’. De tentoonstelling is georganiseerd door het Museu d’Art Contemporani de Barcelona in coproductie met de Fundació Han Nefkens.

Conservator: Chus Martínez.
Natascha Sadr Haghighian in Capella MACBA Barcelona, ES                              
 
 
ArtAids

De ArtAids stichting werd in 2006 opgericht op initiatief van Han Nefkens. ArtAids gaat de strijd aan tegen AIDS, met de kracht van kunst als belangrijkste wapen. ArtAids nodigt vooraanstaande kunstenaars uit om op AIDS en aanverwante problemen geïnspireerd werk voort te brengen. Deze kunstwerken worden ingezet om mensen bewust te maken en hun betrokkenheid aan te moedigen.

Fundació Han Nefkens

De Han Nefkens Stichting is een non-profit organisatie die in 2009 in Barcelona is opgericht met als doel eigentijdse kunstwerken voort te brengen. Haar belangrijkste missie bestaat uit het stimuleren van scheppend werk in Barcelona, door internationale kunstenaars de mogelijkheid te bieden om kunstwerken te creëren en deze in de stad te laten zien en het bevorderen van andere aspecten van de hedendaagse creatie.

H+F

In 2000 begon Han Nefkens met het verzamelen van kunst die hij onderbracht in de H+F Collectie, genoemd naar hemzelf en zijn levensgezel Felipe. Sindsdien is hij niet alleen actief als verzamelaar maar ook als initiator van internationale kunstprojecten, vaak in samenwerking met musea en andere kunstinstellingen.